Trust

Office – Bearers

shri narayanbhai patel

president

shri prashantbhai kinariwala

vice president

shri rohitbhai patel

hon. secretary

shri gaurangbhai patel

hon. secretary

DR PREETI SHAH

hon. secretary

shri kshitish madanmohan

treasurer

MAHIPATRAM RUPRAM ASHRAM

EXECUTIVE COMMITTEE (2017 – 2022)

Shri Narayanbhai R. Patel Shri Prashantbhai J. Kinariwala Shri Rohitbhai Patel Shri Gaurangbhai Patel DR. Preeti A. Shah Shri Kshitish Madanmohan Dr. Kamal Chandravadan DR. V.G. Vadhel Shri Biren J. Patel Shri Jatindra N. Shah Shri Munjal Jaykrishna